Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Home

     โรงพยาบาลแม่เมาะ ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรณรงค์สร้างชาติ           ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต          


     ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำมาจากโฟม เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อนำกล่องโฟม (Polystyrene) ไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูงหรือที่มีไขมันหรือน้ำมัน จะทำให้เกิดสารสไตรีน (Styrene) และสารเบนซิน ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งออกมาปนเปื้อนในอาหาร ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยภาชนะที่ทำมาจากโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี

          ดังนั้น โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นหน่วยงานปลอดโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร 100% โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้

          1.  การจัดประชุมทั้งในและนอกโรงพยาบาลแม่เมาะทุกครั้ง ต้องไม่มีการใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ หรือย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

          2.  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่นำภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร เข้ามาในโรงพยาบาลแม่เมาะ

          3.  ผู้ประกอบการที่นำอาหารเข้ามาจำหน่ายภายในบริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ ต้องไม่มีภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร


โรงพยาบาลแม่เมาะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และซักซ้อมความเข้าใจ กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ อ่านรายละเอียดต่อ

 


ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ >>

ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government)

แบบสำรวจรายชื่อผู้ตอบแบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


นโยบายดำเนินงานด้านบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 


ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด โทร  054 - 266104 , 054 - 266032 ต่อ 232 205 - 208

ห้องตรวจโรคทั่วไปในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. - 12.00 น. 

 ** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 08.00 น.

  

 

 ตั้งแต่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  Click  อัตราค่าบริการ Click

 

ข่าวประกวดราคา >>

25 กย 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์


9 กย 63

เอกสารประกวดราคาจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลแม่เมาะ

เอกสารประกวดราคาการซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ


 

- 28 สค 63 ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

- 24 สค 63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลอาหาร

- 21 สค 63 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

- 7 สค 63 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหาร/ของชำ โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปี 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง

- 5 มิย 63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ

- 1 เมย 63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

-  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาส 1

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2

     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 3


ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

ประกาศมาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่เมาะ

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


 

5 พค 2563 - รานงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

แผนจัดซื้อ >>


 

ผลการจัดซื้อ >>


  •  
  •                                                                                                             

                                                                                            READ MORE >>>

ข่าวรับสมัครงาน >>

 

 

You are here: Home