Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Home

     โรงพยาบาลแม่เมาะ ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรณรงค์สร้างชาติ           ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต          


     ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำมาจากโฟม เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อนำกล่องโฟม (Polystyrene) ไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูงหรือที่มีไขมันหรือน้ำมัน จะทำให้เกิดสารสไตรีน (Styrene) และสารเบนซิน ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งออกมาปนเปื้อนในอาหาร ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยภาชนะที่ทำมาจากโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี

       

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ >>


 

มาเช็คความเครียดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กันหน่อยไหม  
 
ใครอยากประเมินตนเอง แนะนำให้ตรวจเช็คสุขภาพใจ  โดยแสกน QR Code ประเมินด้านล่างนี้เลยน้า เพื่อรับรู้สภาวะจิตใจของตนเองและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกันค่ะ  
 
ใครประเมินแล้ว มีคะแนนสูง รู้สึกเครียด กังวล ไม่สบายใจ หมดพลัง เรายินดีรับฟังนะคะ
สายด่วนสุขภาพจิต รพ.แม่เมาะ 098-817-5111 
หรือเข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่คลินิกฟ้าใส รพ.แม่เมาะ ได้เลย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
ในเวลาราชการนะคะ ยินดีให้บริการค่า
 
 

 


 

แบบสำรวจรายชื่อผู้ตอบแบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


นโยบายดำเนินงานด้านบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลแม่เมาะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และซักซ้อมความเข้าใจ กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ อ่านรายละเอียดต่อ


ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด โทร  054 - 266104 , 054 - 266032 ต่อ 232 205 - 208

ห้องตรวจโรคทั่วไปในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. - 12.00 น. 

 ** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 08.00 น.

  
 

 

ข่าวประกวดราคา >>

25 กย 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์


9 กย 63

เอกสารประกวดราคาจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลแม่เมาะ

เอกสารประกวดราคาการซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ


          READ MORE>>>


 

แผนจัดซื้อ >> 

ผลการจัดซื้อ >>


        READ MORE>>>


                                                                                                                                                                  

ข่าวรับสมัครงาน >>

 

 

You are here: Home