Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

เบอร์โทรศัพท์รับเรื่องร้องทุกข์

054-266104

1.สายตรงผู้อำนวยการ 061-6535174

2.พยาบาลรับเรื่องร้องเรียน 054-266104 ต่อ 217 (ในเวลาราชการ)

 

You are here: Home รับเรื่องราวร้องทุกข์