Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Articles

ข่าวประกวดราคา >>

20 กย 64 ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบ 2565

7 กย 64 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ (การซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน)

14 กค 64 ประกาศประมูลผู้รับเหมาเพื่อจำหน่ายอาหารและของชำ


5 เมย 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

16 มีค 64 เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

25 กย 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์


9 กย 63

เอกสารประกวดราคาจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลแม่เมาะ

เอกสารประกวดราคาการซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ- 28 สค 63 ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

 

- 24 สค 63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลอาหาร

- 21 สค 63 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

- 7 สค 63 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหาร/ของชำ โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปี 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง

5 มิย 63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ

- 1 เมย 63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

-  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาส 1

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2

     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 3


ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

ประกาศมาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่เมาะ

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


 

5 พค 2563 - รานงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- 28 สค 63 ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 

- 24 สค 63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลอาหาร

- 21 สค 63 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

- 7 สค 63 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหาร/ของชำ โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปี 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง

5 มิย 63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ

- 1 เมย 63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

-  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาส 1

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2

     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 3


ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

ประกาศมาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่เมาะ

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


 

5 พค 2563 - รานงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

You are here: Home